Välkommen till Christer Forsbäck Plåtslageri!

Jag åtar mig arbeten inom byggnadsplåtslageri, ventilation och takmålning samt arbetar med konstsmide. Jag har specialiserat mig på renovering av gamla hus, såsom slott och kulturhistoriska byggnader.

Jag har 40 års erfarenhet i branschen, vilket borgar för väl utförda arbeten. Kunderna finns bland såväl företag som privatpersoner i trakten kring Stallarholmen.

Ring gärna för mer information!

 

 

 

Christer Forsbäck – plåtslagaren.

 

 

 

Christer Forsbäck – smeden med spjutspetskompetens.

STARTSIDA           PLÅTSLAGERI           SMIDE           KONTAKT